Over Paal Centraal

Sinds 1994 heeft de stad Delft een eigen studentenkorfbalvereniging, genaamd Paal Centraal. Deze vereniging werd opgericht als ondervereniging van C.K.V. Excelsior, één van de vier ‘burger’korfbalverenigingen van Delft. In april 2002 werd besloten om zelfstandig verder te gaan. Sinds het seizoen 2002-2003 telt Delft dus vijf korfbalverenigingen.

Het voordeel van een studentenkorfbalvereniging is dat het programma speciaal is afgestemd op studenten. Naast het trainen, de competitie en toernooien spelen ook gezelligheid, feesten en het onderling contact een grote rol. Paal Centraal heeft op het moment vijf competitieteams. De competitieteams spelen op zaterdag wedstrijden in de 2e klasse (veld), 3e klasse (zaal), reserve 3e klasse, reserve 4e klasse en de breedtesport van het district Noord-West.

Bij Paal Centraal bestaat ook de mogelijkheid om alleen maar te trainen, zonder dat je competitie speelt, omdat je bijvoorbeeld je conditie op peil wilt houden of bij je ‘oude’ club wilt blijven spelen. Trainen en wedstrijden spelen doen we op het veld en in de zaal van het Sportcentrum van de TU Delft. Lijkt Paal Centraal je wel wat, dan wil je misschien wel lid worden.

Leden en contributie

Paal Centraal kent drie soorten leden:

  • Spelende leden: Spelen wedstrijden, trainen en doen mee aan toernooien.
  • Algemeen Reserves: Trainen en zijn oproepbaar voor wedstrijden.
  • Recreanten: Mogen trainen en doen mee aan toernooien; zij spelen vaak nog bij hun eigen thuisclub.

De eerste groep betaalt per jaar EUR 85, de tweede groep EUR 40 en de derde groep EUR 22,50. Als je wedstrijden wilt spelen of wilt trainen, komen hier de kosten van een sportkaart nog bij.

Commissies

Het bestuur van de vereniging is in handen van vier of vijf leden. Naast het bestuur zijn er diverse commissies die verschillende taken op zich nemen. Zo is er de activiteitencommissie, die zorgt voor verschillende activiteiten. De redactie verzorgt het maandelijkse verenigingsblad ‘Paal Verbaal’, dat ook digitaal op deze site is te vinden. Verder organiseert Paal Centraal ieder jaar een eigen studententoernooi, verzorgd door de toernooicommissie. De websitecommissie onderhoudt de homepage van Paal Centraal en zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft. Ook is er nog de promotiecommissie, die zorgt voor de Paal Centraal-activiteiten tijdens de OWee en voor werving van nieuwe leden. Naast deze commissies die veel gezien worden zijn er nog een aantal commissies die vooral achter de schermen werken. De sponsorcommissie zorgt voor het werven van sponsoren en de Kascontrolecommissie controleert elk jaar de kas. Als laatste is er nog de Technische Commissie die zorg draagt voor de kwaliteit van het korfbalspel en de selecties. Elk lid kan zitting nemen in een of meer commissies.