Bestuur 6 (1999-2000)

bestuur06

Het bestuur van het jaar 1999-2000 bestond uit de volgende personen:

Andrys Posthuma Voorzitter
Petra Elderkamp Secretaris
Sander Abbring Penningmeester
Johan Aalberts Commissaris Technische Zaken
Micke Vrolijk Toernooicoördinator