Bestuur 4 (1997-1998)

Het bestuur van het jaar 1997-1998 bestond uit de volgende personen:

Marieke Zielhuis Voorzitter
Lonneke van der Kamp Secretaris
Werner Halter Penningmeester
Arjen Bauw Commissaris Technische Zaken
Erwin van Heumen Toernooicoördinator