Bestuur 24 (2017-2018)

Het bestuur van het jaar 2017-2018 bestond uit de volgende personen:

Larissa Nagtegaal Voorzitter
Nina Vlasblom Secretaris
Thomas Kolenbrander Penningmeester
Laura Zwanenburg Commissaris Technische Zaken
Bram Looman Toernooicoördinator

Het thema van het bestuur was “Draai door met twenty-four”.