Bestuur 22 (2015-2016)

BestuursfotoDenHaag

Het bestuur van het jaar 2015-2016 bestond uit de volgende personen:

Aart Berkhout Voorzitter
Lisanne Baak Secretaris
Laurie van Gijzen Penningmeester
Tim Heijnen Commissaris Technische Zaken
Gertjan Nagel Toernooicoördinator

Het thema van het bestuur was “2 ♥ 2 handle”.

Logo