Bestuur 19 (2012-2013)

bestuur19

Het bestuur van het jaar 2012-2013 bestond uit de volgende personen:

Lisette Altena Voorzitter
Maarten van den Bosch Secretaris
Jerry Bakker Penningmeester
Lieuwe Thys Meekma Commissaris Technische Zaken
Rick de Vries Toernooicommissaris

Het thema van het bestuur was “19’s genieten”.

Thema van het 19e bestuur der DSKV Paal Centraal