Bestuur 15 (2008-2009)

bestuur15b

Het bestuur van het jaar 2008-2009 bestond uit de volgende personen:

Nadia Rodriguez Erena Voorzitter
Margit Heine Secretaris
Miriam Mieremet Penningmeester
Bert Leeuwis Commissaris Technische Zaken
Arjan Altena Toernooicoördinator

Het thema van het bestuur was “Delftsch Kwartiertje”.